Bảo hiểm sức khoẻ tư nhân và Bảo hiểm Y tế được Nhà tuyển dụng

Most Frequently Viewed Resources

Đọc về nơi nộp đơn kiện hoặc trường hợp của bạn. Thông tin về thẩm quyền và địa điểm.

Nếu bạn không đủ khả năng nộp đơn hoặc các chi phí khác của toà án, bạn có thể hội đủ điều kiện để được tòa án miễn lệ phí và lệ phí này.

Mục đích của Email Hotline này là dành cho WomensLaw để cung cấp thông tin pháp lý cơ bản, giới thiệu và hỗ trợ tinh thần.

Bất kể lý do gì, bạn có quyền đại diện cho mình, làm luật sư của bạn trong mọi trường hợp ở California.

Hiến pháp; Luật Hành pháp và Hành chính; Quận, Kháng Án, Tòa án tối cao và Quận Liên bang; Pháp luật nhà nước; và Hướng dẫn pháp lý.

ADR thường không chính thức, ít tốn kém, và ít tốn thời gian hơn so với dùng thử.

Lợi ích bảo hiểm LTC có thể là một phần của chính sách bảo hiểm nhân thọ hoặc niên kim, hoặc có trong chính sách LTC tự do.

Đạo Luật Hòa Giải Ngân Sách Chung Cạnh Tranh "được biết đến hơn với tên COBRA" cho phép bạn có quyền hợp pháp để tiếp tục các lợi ích về sức khoẻ cho nhóm khi họ có thể chấm dứt vì mất việc làm, ly hôn hoặc chết.

Theo COBRA, nhóm có kế hoạch bảo hiểm y tế dành cho người lao động đã chấm dứt cung cấp các khoản trợ cấp chính xác như họ sẽ nhận nếu họ vẫn là một thành viên của nhóm, ngoại trừ việc nhân viên phải trả chi phí cho việc cung cấp các khoản trợ cấp cho người sử dụng lao động.

Các quyền của người chuyển giới là: an ninh sân bay, nhân viên liên bang, quyền của người lao động, chăm sóc sức khoẻ, nhà ở, nhập cư, y tế, quân nhân phục vụ, hộ chiếu, nhà ở công cộng, trường học, an sinh xã hội và những người sống sót sau bạo lực. bạn có thể thực hiện nếu bạn phải đối mặt với kỳ thị hiện nay ở mọi tiểu bang và trong hầu hết mọi lĩnh vực của cuộc sống. Mỗi nguồn dưới đây bao gồm cách nộp đơn khiếu nại về kỳ thị hoặc ngược đãi và tìm kiếm trợ giúp pháp lý như thế nào.

Hướng dẫn toàn diện để mua bán và giao dịch với các công ty.

Gọi điện đến Trung tâm Điều phối và Phục hồi (855) 798 - 2627.

Khiếu nại về lương bổng, bảo hiểm sức khoẻ và các yêu cầu về việc làm khác.

Alphabetical Listing of Resources

Bài báo này sẽ giúp bạn hiểu được: (1) Nếu bảo hiểm do nhà bảo hiểm tài trợ phù hợp với bạn, (2) kế hoạch của bạn sẽ bao gồm những gì, (3) cách chọn một kế hoạch, (4), bạn phải trả bao nhiêu để chăm sóc sức khoẻ và (5) Cách đăng ký.

Các câu hỏi để hỏi tại một cuộc hẹn y tế. Các vấn đề pháp lý ảnh hưởng đến người chăm sóc.

Gateway Cấp cao là một trang web dành cho người cao niên, gia đình và người chăm sóc của họ với thông tin họ cần để kết nối với các dịch vụ và nguồn lực hữu ích để tìm câu trả lời và giải quyết các vấn đề.

Nộp đơn khiếu nại của người tiêu dùng hoặc nộp đơn xin một Đánh giá Y khoa Độc lập.

Bạn có thể yêu cầu một thông dịch viên miễn phí đi cùng bạn tại tòa án. Một thông dịch viên tòa án dịch bằng lời nói (được gọi là phiên dịch tiếng Pháp) mọi thứ mà thẩm phán và những người khác nói từ tiếng Anh sang ngôn ngữ chính của bạn, và tất cả những gì bạn nói lại bằng tiếng Anh. Ngay cả khi bạn nói tiếng Anh đủ tốt cho cuộc sống hàng ngày, các tình huống và ngôn ngữ tại tòa án có thể rất khó khăn. Một thông dịch viên có thể giúp đảm bảo rằng bạn hiểu và có thể giao tiếp tốt nhất có thể. Tài nguyên này có câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về thông dịch viên tòa án, bao gồm cả cách yêu cầu.

Một công đoàn có nghĩa vụ đại diện công bằng cho tất cả những người lao động mà nó đại diện. Nghĩa vụ này đòi hỏi công đoàn phải hành động một cách công bằng, công bằng và không có ác ý hoặc phân biệt đối xử khi theo đuổi khiếu nại của người lao động hoặc khi đàm phán hợp đồng mới với chủ nhân.

Tìm các quy định mới và hiện tại.

Khi thông tin bí mật hoặc hồ sơ của bạn bị lộ.

Bạn có quyền khi nhận chăm sóc y tế.

Bạn có quyền truy cập vào nhiều dịch vụ chăm sóc sức khoẻ.

Bạn có quyền làm công nhân như thế nào? Kinh tế ngầm là gì? Báo cáo một chủ nhân không tốt.

Các nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm không thể đối xử với đối tác trong nước và vợ chồng khác với nhau.

Hướng dẫn từng bước cho người tiêu dùng bảo hiểm y tế.

Làm thế nào để nộp đơn khiếu nại và quyền của bạn cho một đánh giá độc lập.