Vô gia cư

Many local laws and courts have been affected by COVID-19. Please use the search for legal help tool to find a legal aid organization or self help center near you for accurate information and more support.

Most Frequently Viewed Resources

Đọc về nơi nộp đơn kiện hoặc trường hợp của bạn. Thông tin về thẩm quyền và địa điểm.

Nếu bạn không đủ khả năng nộp đơn hoặc các chi phí khác của toà án, bạn có thể hội đủ điều kiện để được tòa án miễn lệ phí và lệ phí này.

Người thuê nhà nên làm gì nếu căn hộ của họ cần sửa chữa? Chủ nhà có thể buộc một người thuê nhà di chuyển không? Người thuê nhà phải thông báo bao nhiêu ngày cho chủ nhà trước khi người thuê nhà chuyển đi? Chủ nhà có thể tăng tiền thuê nhà của người thuê nhà không? Người Thuê Nhà California — Hướng Dẫn về Quyền và Trách Nhiệm của Người Thuê Nhà và Chủ Nhà trả lời những câu hỏi này và nhiều câu hỏi khác.

Nếu bạn là người vô gia cư ở Quận Cam, vui lòng xem các nguồn này. Trang tài nguyên của Quận Cam có sẵn bằng các ngôn ngữ khác. Khi bạn truy cập trang web, hãy tìm menu dịch ở góc trên cùng bên phải và chọn ngôn ngữ bạn muốn. Bản dịch được cung cấp bởi Google Dịch, một dịch vụ của bên thứ ba. Xin lưu ý rằng không có bản dịch tự động nào là hoàn hảo và chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của các bản dịch của Google Dịch.

Nếu bạn đang trải qua tình trạng vô gia cư ở Quận Riverside, vui lòng xem các nguồn này.

Nếu bạn đang trải qua tình trạng vô gia cư ở quận San Francisco, vui lòng xem các nguồn cung cấp này bao gồm các dịch vụ nhà ở, pháp lý và thực phẩm.

Nếu bạn đang trải qua tình trạng vô gia cư ở Quận Sacramento, vui lòng xem các nguồn này bao gồm nơi trú ẩn khẩn cấp, dịch vụ gia đình, điều kiện y tế, ngược đãi gia đình, dịch vụ thanh thiếu niên và hỗ trợ sức khỏe tâm thần.

Nếu bạn đang trải qua tình trạng vô gia cư ở hạt San Diego, vui lòng sử dụng tài nguyên này để tìm nơi tạm trú và các hình thức hỗ trợ khác gần bạn.

Nếu bạn đang trải qua tình trạng vô gia cư ở Hạt Placer, vui lòng xem các nguồn được đăng.

Các nguồn này bao gồm thông tin về COVID-19 giảm tiền thuê nhà, hỗ trợ tài chính, các dịch vụ dành cho người vô gia cư, hỗ trợ trục xuất và hỗ trợ thực phẩm ở Quận Yuba.

Tài nguyên này cung cấp thông tin về nhà ở, tiện ích, ngân hàng thực phẩm, và hỗ trợ thuê nhà ở Tehama County.

Nếu bạn đang trải qua tình trạng vô gia cư ở hạt San Mateo, vui lòng xem các nguồn này.

Nếu bạn đang trải qua tình trạng vô gia cư ở hạt San Bernardino, vui lòng xem hướng dẫn tài nguyên này bao gồm nhà ở, nơi tạm trú, thực phẩm, hygine, tiện ích và hỗ trợ vận chuyển.

Các nguồn lực cho người thuê nhà và chủ sở hữu bất động sản về hỗ trợ cho thuê, nhà ở giá cả phải chăng, quyền của người thuê nhà, phân biệt đối xử, hỗ trợ thế chấp, quyền sở hữu nhà lần đầu tiên và hơn thế nữa.

Nếu bạn đang trải qua tình trạng vô gia cư ở hạt Santa Barbara, vui lòng xem các tài nguyên này bao gồm địa điểm tạm trú, thực phẩm, quần áo, phương tiện đi lại qua đêm, sức khỏe tâm thần và hỗ trợ y tế.

Một danh sách các cơ sở nhà ở giá cả phải chăng và các chương trình dịch vụ nhà ở cho hạt Santa Clara.

Một số người vô gia cư có thể hội đủ điều kiện nhận trợ cấp thực phẩm thông qua Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP).

Nếu bạn đang gặp phải tình trạng vô gia cư ở hạt San Mateo, vui lòng xem các nguồn này bao gồm nhà ở, thực phẩm, tiện ích, và tiền thuê nhà, đặt cọc hoặc hỗ trợ thế chấp ngắn hạn.

Thông tin và nguồn thông tin chung cho người thuê nhà, người vô gia cư, người mua nhà lần đầu và chủ sở hữu bất động sản ở Newark California.

Nếu bạn đang trải qua tình trạng vô gia cư ở hạt San Joaquin, vui lòng xem xét các nguồn cung cấp này bao gồm nhà ở và các dịch vụ khẩn cấp.

Nếu bạn đang trải qua tình trạng vô gia cư ở Quận Sacramento, vui lòng xem tài nguyên này.

Nếu bạn đang gặp phải tình trạng vô gia cư ở hạt San Benito, vui lòng xem các nguồn này bao gồm hỗ trợ về nhà ở, thực phẩm, phương tiện đi lại và tiện ích.

Thông tin pháp lý cho thanh thiếu niên không được chăm sóc

Sacred Heart điều phối Hệ thống Phòng chống Vô gia cư Hạt Santa Clara (HPS), cung cấp hỗ trợ tài chính tạm thời (ví dụ như trả tiền thuê nhà, tiền đặt cọc, hoặc tiền điện nước) cho các gia đình và cá nhân có thu nhập thấp, những người có thể đang gặp khó khăn trong việc duy trì nhà ở của họ.

Các nguồn lực dành cho các cá nhân và hộ gia đình gặp phải tình trạng vô gia cư hoặc có nguy cơ trở thành người vô gia cư.

Thông tin chung cho những người thuê nhà có rủi ro về nhà ở.

Một trang web để tập trung các nguồn lực cho người vô gia cư của Santa Clarita và nâng cao nhận thức của cộng đồng về những nỗ lực của người vô gia cư tại địa phương.

Các chương trình và nguồn lực, bao gồm hỗ trợ cho thuê và các biện pháp bảo vệ trục xuất cho người thuê nhà ở Arcata.

Bất kể lý do gì, bạn có quyền đại diện cho mình, làm luật sư của bạn trong mọi trường hợp ở California.

Gọi (877) 4AID - VET hoặc (877) 424 - 3838 cho các dịch vụ của VA.

Nguồn tài chính về nhà cửa, người vô gia cư, người cao tuổi và các nhu cầu đặc biệt.

Có thể một người vô gia cư đăng ký và bỏ phiếu?

Hiến pháp; Luật Hành pháp và Hành chính; Quận, Kháng Án, Tòa án tối cao và Quận Liên bang; Pháp luật nhà nước; và Hướng dẫn pháp lý.

Nếu bạn vô gia cư, bạn có quyền xin trợ cấp.

Bạn có thể yêu cầu một thông dịch viên miễn phí đi cùng bạn tại tòa án. Một thông dịch viên tòa án dịch bằng lời nói (được gọi là phiên dịch tiếng Pháp) mọi thứ mà thẩm phán và những người khác nói từ tiếng Anh sang ngôn ngữ chính của bạn, và tất cả những gì bạn nói lại bằng tiếng Anh. Ngay cả khi bạn nói tiếng Anh đủ tốt cho cuộc sống hàng ngày, các tình huống và ngôn ngữ tại tòa án có thể rất khó khăn. Một thông dịch viên có thể giúp đảm bảo rằng bạn hiểu và có thể giao tiếp tốt nhất có thể. Tài nguyên này có câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về thông dịch viên tòa án, bao gồm cả cách yêu cầu.

Alphabetical Listing of Resources

Văn phòng Điều phối và Chăm sóc Người vô gia cư phục vụ để thực hiện các dịch vụ và hỗ trợ mở rộng và dẫn dắt việc phát triển một khuôn khổ chiến lược để giải quyết và làm việc để chấm dứt tình trạng vô gia cư ở Quận Alameda. Văn phòng đang làm việc để xây dựng một hệ thống mạnh mẽ, tích hợp và phối hợp các dịch vụ nhà ở và người vô gia cư, đồng thời để cải thiện hiệu quả và sự phối hợp trong HCSA và với các đối tác bên ngoài.

Bất kỳ ai yêu cầu được giới thiệu đến một nơi trú ẩn khẩn cấp có thể gọi 1-833-3PLACER (833-375-2237) để truy cập các nguồn lực.

Chương trình Tòa án cho người vô gia cư tìm cách cung cấp cho những người vô gia cư khả năng tiếp cận công lý và giải quyết các rào cản pháp lý ngăn họ đạt được khả năng tự cung tự cấp, đồng thời giải quyết (các) nguyên nhân cơ bản khiến họ vô gia cư.

Chương trình Người vô gia cư là một chương trình quản lý trường hợp ngắn hạn, chuyên sâu nhằm vào người lớn từ 18 tuổi trở lên, những người vô gia cư mắc bệnh tâm thần mãn tính và dai dẳng hoặc chẩn đoán kép (rối loạn sức khỏe tâm thần ban đầu và rối loạn lạm dụng chất thứ cấp).

Các chương trình và dịch vụ dành cho người vô gia cư

Sau đây là các dịch vụ khẩn cấp dành cho người vô gia cư ở Quận Sacramento. Các chương trình nhà ở chuyển tiếp và lâu dài bổ sung được điều phối thông qua Sacramento Steps Forward (SSF). Nếu bạn chưa làm việc với SSF, vui lòng liên hệ với họ để tìm hiểu cách được đánh giá cho nhà ở chuyển tiếp hoặc lâu dài - 916-577-9770.

Bộ phận Dịch vụ Y tế, Nhà ở và Người vô gia cư (H3) tích hợp các dịch vụ nhà ở và người vô gia cư trong hệ thống y tế của chúng tôi; điều phối các dịch vụ nhà ở và người vô gia cư trong chính quyền Quận và trong cộng đồng.

Tài liệu hướng dẫn này được phát triển để cung cấp cho cộng đồng Quận El Dorado thông tin về nhiều chương trình và dịch vụ khác nhau trong khu vực.

Nếu bạn đang trải qua tình trạng vô gia cư ở Livermore, vui lòng xem tài nguyên được đăng dưới đây.

Nếu bạn đang trải qua tình trạng vô gia cư ở Oakland, vui lòng xem tài nguyên được đăng dưới đây.

Nếu bạn đang trải qua tình trạng vô gia cư ở Berkeley, vui lòng xem tài nguyên được liệt kê bên dưới.