Sẽ soạn thảo và quy hoạch bất động sản

Many local laws and courts have been affected by COVID-19. Please use the search for legal help tool to find a legal aid organization or self help center near you for accurate information and more support.

Most Frequently Viewed Resources

Nếu bạn không đủ khả năng nộp đơn hoặc các chi phí khác của toà án, bạn có thể hội đủ điều kiện để được tòa án miễn lệ phí và lệ phí này.

Đọc về nơi nộp đơn kiện hoặc trường hợp của bạn. Thông tin về thẩm quyền và địa điểm.

Nếu không có sự bảo vệ bằng văn bản tại chỗ, "gia đình bạn đã chọn" sẽ không được công nhận về mặt pháp lý và rất có thể bị nghi ngờ hoặc tranh chấp bởi một thành viên gia đình sinh học.

California là một tiểu bang duy nhất, và tài sản Ấn Độ có thể lập kế hoạch trước khó hiểu. Hướng dẫn này được thiết kế để giúp bạn hiểu những điều cơ bản của kế hoạch bất động sản.

Bất kể lý do gì, bạn có quyền đại diện cho mình, làm luật sư của bạn trong mọi trường hợp ở California.

Hiến pháp; Luật Hành pháp và Hành chính; Quận, Kháng Án, Tòa án tối cao và Quận Liên bang; Pháp luật nhà nước; và Hướng dẫn pháp lý.

Miễn là gì và không được miễn trừ.

Tìm hiểu làm thế nào để chuyển nhượng hoặc thừa kế tài sản từ người đã chết.

Hướng dẫn này tập trung vào những tình huống mà người đã qua đời đã có đất trong tên của mình. Cụ thể, hướng dẫn sẽ kiểm tra tình huống mà một người chết vì đã quan tâm đến đất "tin tưởng" (trên khu đất dự phòng hoặc công cộng).

Họ có "lấy" nhà cửa từ khách hàng Medi-Cal sau khi họ chết không?

Bạn có thể yêu cầu một thông dịch viên miễn phí đi cùng bạn tại tòa án. Một thông dịch viên tòa án dịch bằng lời nói (được gọi là phiên dịch tiếng Pháp) mọi thứ mà thẩm phán và những người khác nói từ tiếng Anh sang ngôn ngữ chính của bạn, và tất cả những gì bạn nói lại bằng tiếng Anh. Ngay cả khi bạn nói tiếng Anh đủ tốt cho cuộc sống hàng ngày, các tình huống và ngôn ngữ tại tòa án có thể rất khó khăn. Một thông dịch viên có thể giúp đảm bảo rằng bạn hiểu và có thể giao tiếp tốt nhất có thể. Tài nguyên này có câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về thông dịch viên tòa án, bao gồm cả cách yêu cầu.

Gateway Cấp cao là một trang web dành cho người cao niên, gia đình và người chăm sóc của họ với thông tin họ cần để kết nối với các dịch vụ và nguồn lực hữu ích để tìm câu trả lời và giải quyết các vấn đề.

Hướng dẫn này cung cấp thông tin về AIPRA và luật pháp ảnh hưởng đến vùng tin cậy của Ấn Độ như thế nào (phân bổ). Trong khi hướng dẫn này không tập trung đặc biệt vào Kế hoạch Bất động sản hoặc Wills, nó cung cấp thông tin quan trọng cho những người sở hữu đất đai tin tưởng về Kế hoạch Bất động sản cho tài sản của họ.

Những văn bản pháp luật mà mọi người nên làm để thực hiện mong muốn của bạn trong khi bạn còn sống và sau khi bạn chết?

Làm thế nào để tìm ra giá trị thị trường.