Quyền của Luật sư, Bảo vệ, Các Chỉ thị Y tế tiên tiến

Many local laws and courts have been affected by COVID-19. Please use the search for legal help tool to find a legal aid organization or self help center near you for accurate information and more support.

Most Frequently Viewed Resources

Nếu bạn không đủ khả năng nộp đơn hoặc các chi phí khác của toà án, bạn có thể hội đủ điều kiện để được tòa án miễn lệ phí và lệ phí này.

Hàng triệu người Mỹ đang quản lý tiền bạc hoặc tài sản cho người thân yêu, người không thể trả hóa đơn hoặc quyết định về tài chính. Để giúp đỡ những người chăm sóc tài chính, chúng tôi đã phát hành Các hướng dẫn về Tiền bạc dễ quản lý của người khác.

ADR thường không chính thức, ít tốn kém, và ít tốn thời gian hơn so với dùng thử.

Giấy ủy quyền chăm sóc sức khoẻ, năng lực, và các đại lý.

Các kiểu bảo thủ và các thủ tục và mẫu đơn bạn cần.

Nếu không có sự bảo vệ bằng văn bản tại chỗ, "gia đình bạn đã chọn" sẽ không được công nhận về mặt pháp lý và rất có thể bị nghi ngờ hoặc tranh chấp bởi một thành viên gia đình sinh học.

Thông tin về giấy uỷ quyền lâu dài cho các vấn đề tài chính.

Giám hộ là gì? Bảo quản là gì?

Cách thức hợp pháp để thông báo chính thức là để phía bên kia "phục vụ" với một bản sao giấy tờ mà bạn đã nộp cho tòa án.

Một thỏa thuận chính thức là một cách để bồi thường cho một thành viên trong gia đình về việc chăm sóc nếu họ từ bỏ việc làm hoặc dành thời gian quan trọng để chăm sóc.

Mẫu đơn cho Chỉ thị Chăm sóc Y tế tiên tiến, Đơn đặt hàng Bác sĩ về Điều trị Duy trì Sống, và Các lệnh Không Hồi Sinh.

Một số mối quan tâm chung về các Hướng dẫn Y tế tiên tiến.

Loạt bài này khám phá những mong ước cuối cùng của cuộc đời, thường được thể hiện và tôn vinh một cách không trọn vẹn.

Các lựa chọn của bạn để cho ai đó quyền ra quyết định.

Gateway Cấp cao là một trang web dành cho người cao niên, gia đình và người chăm sóc của họ với thông tin họ cần để kết nối với các dịch vụ và nguồn lực hữu ích để tìm câu trả lời và giải quyết các vấn đề.

Các câu hỏi để hỏi tại một cuộc hẹn y tế. Các vấn đề pháp lý ảnh hưởng đến người chăm sóc.

Một hình thức để mô tả các loại điều trị y tế bạn muốn đối với sự kết thúc của cuộc đời.

Bạn chỉ định ai đó để đưa ra quyết định về chăm sóc sức khoẻ cho bạn.

Một cuộc sống sẽ ghi lại mong muốn của bạn liên quan đến các điều trị y tế khi kết thúc cuộc đời.

Những văn bản pháp luật mà mọi người nên làm để thực hiện mong muốn của bạn trong khi bạn còn sống và sau khi bạn chết?

Hướng dẫn này cung cấp câu trả lời rõ ràng và súc tích cho các câu hỏi như làm thế nào để: trả tiền chăm sóc tại nhà, xin phúc lợi công cộng, quyết định chăm sóc sức khoẻ thích hợp cho bản thân và người khác, bảo vệ người cao tuổi trong nhà của họ, và phát triển thành người chăm sóc.