Nơi ở và người khuyết tật trong Nơi làm việc

Many local laws and courts have been affected by COVID-19. Please use the search for legal help tool to find a legal aid organization or self help center near you for accurate information and more support.

Most Frequently Viewed Resources

Đọc về nơi nộp đơn kiện hoặc trường hợp của bạn. Thông tin về thẩm quyền và địa điểm.

Nếu bạn không đủ khả năng nộp đơn hoặc các chi phí khác của toà án, bạn có thể hội đủ điều kiện để được tòa án miễn lệ phí và lệ phí này.

Sự phù hợp hợp lý là những thay đổi đối với công việc hoặc nơi làm việc để người lao động hoặc ứng viên có thể thực hiện thành công nhiệm vụ cơ bản của vị trí, bảo vệ sức khoẻ và có được những lợi ích như nhau của việc làm như những người lao động khác.

Việc làm và nhà ở phân biệt đối xử.

Những loại bảo vệ và giải pháp nào được cung cấp cho người khuyết tật? Quyền của bạn khi xin việc, phỏng vấn, làm việc trong công việc, giải quyết tranh chấp và lấy lá.

ADR thường không chính thức, ít tốn kém, và ít tốn thời gian hơn so với dùng thử.

Bất kể lý do gì, bạn có quyền đại diện cho mình, làm luật sư của bạn trong mọi trường hợp ở California.

Các đạo luật dân quyền Liên bang đảm bảo cơ hội bình đẳng cho người khuyết tật.

Giải thích chi tiết về luật pháp quy định.

Duyệt qua các ấn phẩm của tổ chức vận động cho người tàn tật toàn bang, bao gồm nhiều lĩnh vực của luật pháp.

Quy tắc chung ở California là nhân viên được xem là có việc làm "theo ý chí", có nghĩa là họ có thể bị chủ bất động sản đuổi việc bất cứ lúc nào vì lý do nào hoặc vì lý do nào. Tuy nhiên, có những ngoại lệ quan trọng đối với quy tắc "theo ý chí".

Bạn có quyền làm công nhân như thế nào? Kinh tế ngầm là gì? Báo cáo một chủ nhân không tốt.

Giúp đỡ cá nhân với các hoạt động sinh hoạt hàng ngày trong hoặc ngoài công việc.

Tìm kiếm cái gì cụ thể? Tìm kiếm sử dụng các thuật ngữ chính.

Với một vài trường hợp ngoại lệ, công nhân không có giấy tờ được hưởng tất cả các quyền hợp pháp và các biện pháp khắc phục được cung cấp bởi cả luật liên bang và California.

Đạo Luật Nghỉ Phép Gia Đình & Gia Đình (FMLA) và giấy phép của ADA.

Dịch vụ động vật, việc làm, chính phủ, và nhà ở công cộng.

Nếu câu hỏi của bạn không được giải quyết, vui lòng liên hệ với Văn phòng Chính sách Việc làm Người Khuyết tật tại InfoODEP@dol.gov

Một công đoàn có nghĩa vụ đại diện công bằng cho tất cả những người lao động mà nó đại diện. Nghĩa vụ này đòi hỏi công đoàn phải hành động một cách công bằng, công bằng và không có ác ý hoặc phân biệt đối xử khi theo đuổi khiếu nại của người lao động hoặc khi đàm phán hợp đồng mới với chủ nhân.