Ly hôn và Hỗ trợ Người hôn phối / Tiền cấp dưỡng

Many local laws and courts have been affected by COVID-19. Please use the search for legal help tool to find a legal aid organization or self help center near you for accurate information and more support.

Most Frequently Viewed Resources

Đọc về nơi nộp đơn kiện hoặc trường hợp của bạn. Thông tin về thẩm quyền và địa điểm.

Nếu bạn không đủ khả năng nộp đơn hoặc các chi phí khác của toà án, bạn có thể hội đủ điều kiện để được tòa án miễn lệ phí và lệ phí này.

Tìm thông tin về kết thúc một cuộc hôn nhân hoặc đăng ký hợp tác trong nước.

Liên kết này bao gồm các video cung cấp thông tin về quyền nuôi con, ly hôn, và đại diện trong tòa án gia đình.

Mục đích của Email Hotline này là dành cho WomensLaw để cung cấp thông tin pháp lý cơ bản, giới thiệu và hỗ trợ tinh thần.

Các loại tài sản: cộng đồng, cộng đồng riêng, gần như cộng đồng và hỗn hợp.

Bất kể lý do gì, bạn có quyền đại diện cho mình, làm luật sư của bạn trong mọi trường hợp ở California.

Các lựa chọn của bạn nếu bạn được yêu cầu ly hôn hoặc ly thân.

Trừ trường hợp trợ cấp về Trợ cấp An sinh Xã hội và Trợ cấp Hưu trí Đường sắt Cấp I, cần phải có lệnh của tòa án đối với người đã ly hôn để nhận khoản tiền trợ cấp.

ADR thường không chính thức, ít tốn kém, và ít tốn thời gian hơn so với dùng thử.

Nhận được một khoản thu nhập (garnishment lương).

Khái quát từng bước về quá trình ly hôn / ly thân.

Khi một cặp vợ chồng ly thân hoặc ly hôn hợp pháp, tòa án có thể yêu cầu một vợ / chồng hoặc một đối tác trong nước trả một khoản tiền hỗ trợ khác mỗi tháng. Đây được gọi là "hỗ trợ phối ngẫu" cho các cặp vợ chồng và "hỗ trợ đối tác" trong quan hệ hợp tác trong nước. Đôi khi còn được gọi là "tiền cấp dưỡng".

Người phối ngẫu / Đối tác của tôi đã Đệ trình Đáp lại và Chúng tôi Có Hợp Đồng.

Cách thức hợp pháp để thông báo chính thức là để phía bên kia "phục vụ" với một bản sao giấy tờ mà bạn đã nộp cho tòa án.