Foreclosure

Many local laws and courts have been affected by COVID-19. Please use the search for legal help tool to find a legal aid organization or self help center near you for accurate information and more support.

Most Frequently Viewed Resources

Đọc về nơi nộp đơn kiện hoặc trường hợp của bạn. Thông tin về thẩm quyền và địa điểm.

Nếu bạn không đủ khả năng nộp đơn hoặc các chi phí khác của toà án, bạn có thể hội đủ điều kiện để được tòa án miễn lệ phí và lệ phí này.

Làm thế nào để bảo vệ nhà của bạn và công bằng của bạn.

Nếu bạn đang đứng sau thanh toán của mình và muốn tránh trường hợp vỡ nợ hoặc tịch biên.

Tài nguyên và Tài liệu tham khảo cho người thuê nhà và chủ sở hữu bất động sản ở Dublin, CA về giảm tiền thuê nhà, quyền của người thuê nhà, hỗ trợ thế chấp và các dịch vụ khác.

Một danh sách các cơ sở nhà ở giá cả phải chăng và các chương trình dịch vụ nhà ở cho hạt Santa Clara.

Phải làm gì nếu một cơ chế quản lý đã được ghi lại trên tài sản của bạn.

Bất kể lý do gì, bạn có quyền đại diện cho mình, làm luật sư của bạn trong mọi trường hợp ở California.

Chính phủ liên bang có chương trình tiết kiệm tiền thế chấp của bạn.

HBOR chỉ áp dụng cho các trường hợp nhà bị tịch thu tài sản thế chấp, hoặc các khoản vay thế chấp đầu tiên trong nhà. Chủ nhà có thể đưa các ngân hàng ra tòa vì đã vi phạm các phần khác nhau trong hệ thống nhà bị tịch thu theo luật định, phi tòa án của California.

Các chương trình của California giúp các chủ nhà gặp khó khăn với khoản thế chấp.

Hiến pháp; Luật Hành pháp và Hành chính; Quận, Kháng Án, Tòa án tối cao và Quận Liên bang; Pháp luật nhà nước; và Hướng dẫn pháp lý.

Trung tâm cho vay Vốn của VA có các cán bộ kỹ thuật sẵn sàng để tiến hành tư vấn tài chính.

Các loại nhà bị tịch thu nhà - tư pháp so với phi pháp.

Nếu bạn đang phải đối mặt với việc tịch biên, bạn có thể làm việc để cứu nhà của bạn "hoặc ít nhất là giới hạn thiệt hại về tài chính do nhà bị tịch thu.

Biết các lựa chọn của bạn để rời khỏi nhà, ở trong nhà của bạn, hoặc nhận được thế chấp ngược lại.

Thông tin về gian lận lừa đảo giải phóng hộ tịch và nơi để tìm trợ giúp.

Bạn có thể yêu cầu một thông dịch viên miễn phí đi cùng bạn tại tòa án. Một thông dịch viên tòa án dịch bằng lời nói (được gọi là phiên dịch tiếng Pháp) mọi thứ mà thẩm phán và những người khác nói từ tiếng Anh sang ngôn ngữ chính của bạn, và tất cả những gì bạn nói lại bằng tiếng Anh. Ngay cả khi bạn nói tiếng Anh đủ tốt cho cuộc sống hàng ngày, các tình huống và ngôn ngữ tại tòa án có thể rất khó khăn. Một thông dịch viên có thể giúp đảm bảo rằng bạn hiểu và có thể giao tiếp tốt nhất có thể. Tài nguyên này có câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về thông dịch viên tòa án, bao gồm cả cách yêu cầu.