Công nghệ trợ giúp

Many local laws and courts have been affected by COVID-19. Please use the search for legal help tool to find a legal aid organization or self help center near you for accurate information and more support.

Most Frequently Viewed Resources

Đọc về nơi nộp đơn kiện hoặc trường hợp của bạn. Thông tin về thẩm quyền và địa điểm.

Nếu bạn không đủ khả năng nộp đơn hoặc các chi phí khác của toà án, bạn có thể hội đủ điều kiện để được tòa án miễn lệ phí và lệ phí này.

Một số tổ chức phải có người đi bộ, mía, nạng, niềng răng, xe lăn điện, xe tay ga, và Segways.

Tập sách nhỏ này sẽ cho bạn biết về: luật bảo vệ cử tri khuyết tật, cách đăng ký bỏ phiếu, bỏ phiếu để giúp bạn bỏ phiếu, và cách bỏ phiếu.

Bất kể lý do gì, bạn có quyền đại diện cho mình, làm luật sư của bạn trong mọi trường hợp ở California.

Hiến pháp; Luật Hành pháp và Hành chính; Quận, Kháng Án, Tòa án tối cao và Quận Liên bang; Pháp luật nhà nước; và Hướng dẫn pháp lý.

Tất cả máy trợ thính được bán ở California đều được bảo hành 3 ngày.

Chúng được phép ở đâu và dưới những điều kiện nào?

Duyệt qua các ấn phẩm của tổ chức vận động cho người tàn tật toàn bang, bao gồm nhiều lĩnh vực của luật pháp.

Các thực thể công cộng và tư nhân phải cung cấp viện trợ và dịch vụ để tạo điều kiện hiểu cho người khuyết tật.

Bạn có thể yêu cầu một thông dịch viên miễn phí đi cùng bạn tại tòa án. Một thông dịch viên tòa án dịch bằng lời nói (được gọi là phiên dịch tiếng Pháp) mọi thứ mà thẩm phán và những người khác nói từ tiếng Anh sang ngôn ngữ chính của bạn, và tất cả những gì bạn nói lại bằng tiếng Anh. Ngay cả khi bạn nói tiếng Anh đủ tốt cho cuộc sống hàng ngày, các tình huống và ngôn ngữ tại tòa án có thể rất khó khăn. Một thông dịch viên có thể giúp đảm bảo rằng bạn hiểu và có thể giao tiếp tốt nhất có thể. Tài nguyên này có câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về thông dịch viên tòa án, bao gồm cả cách yêu cầu.

Dịch vụ động vật, việc làm, chính phủ, và nhà ở công cộng.

Tìm kiếm cái gì cụ thể? Tìm kiếm sử dụng các thuật ngữ chính.