Chấm dứt sai lầm và trả đũa

Many local laws and courts have been affected by COVID-19. Please use the search for legal help tool to find a legal aid organization or self help center near you for accurate information and more support.

Most Frequently Viewed Resources

Đọc về nơi nộp đơn kiện hoặc trường hợp của bạn. Thông tin về thẩm quyền và địa điểm.

Nếu bạn không đủ khả năng nộp đơn hoặc các chi phí khác của toà án, bạn có thể hội đủ điều kiện để được tòa án miễn lệ phí và lệ phí này.

Những hoạt động tổ chức nào được bảo vệ? Tôi có thể làm gì nếu chủ thuê lao động của tôi có hành động chống lại tôi để tổ chức?

Người lao động có thể bị kỷ luật hoặc sa thải vì tham gia biểu tình không?

Nếu tôi bị bắt vì hoạt động chống chiến tranh, chủ nhân của tôi có thể hành động chống lại tôi trong khi việc bắt giữ đang chờ giải quyết không?

Bất kể lý do gì, bạn có quyền đại diện cho mình, làm luật sư của bạn trong mọi trường hợp ở California.

Xác định vị trí văn phòng bằng cách xem danh sách văn phòng hoặc sử dụng bảng liệt kê các thành phố, địa điểm và cộng đồng. Nhân viên có mặt trực tiếp và qua điện thoại.

Quy tắc chung ở California là nhân viên được xem là có việc làm "theo ý chí", có nghĩa là họ có thể bị chủ bất động sản đuổi việc bất cứ lúc nào vì lý do nào hoặc vì lý do nào. Tuy nhiên, có những ngoại lệ quan trọng đối với quy tắc "theo ý chí".

Chủ nhân của tôi có phải cho tôi xem hồ sơ nhân viên của tôi không? Tôi phải làm gì nếu chủ nhân của tôi từ chối cho tôi xem hồ sơ nhân viên?

Bạn có các quyền được luật pháp bang bảo vệ.

ADR thường không chính thức, ít tốn kém, và ít tốn thời gian hơn so với dùng thử.

Với một vài trường hợp ngoại lệ, công nhân không có giấy tờ được hưởng tất cả các quyền hợp pháp và các biện pháp khắc phục được cung cấp bởi cả luật liên bang và California.

Bạn không thể bị sa thải một cách đơn giản bởi vì bạn tham gia vào một cuộc biểu tình nhập cư, có thể coi là hoạt động chính trị được bảo vệ ở California.

Bạn có thể có các quyền cụ thể, tùy thuộc vào cách bạn bị mất việc làm.

Bạn có quyền làm công nhân như thế nào? Kinh tế ngầm là gì? Báo cáo một chủ nhân không tốt.

Chủ nhân của tôi có thể cho tôi nghỉ mà không có bất kỳ cảnh báo nào không?

Quá trình hòa giải kéo dài bao lâu?

Mọi người bên trong Hoa Kỳ có một số quyền hợp pháp nhất định, bất kể tình trạng nhập cư của bạn.

Bạn có quyền thành lập một nghiệp đoàn và cùng hành động.

Một công đoàn có nghĩa vụ đại diện công bằng cho tất cả những người lao động mà nó đại diện. Nghĩa vụ này đòi hỏi công đoàn phải hành động một cách công bằng, công bằng và không có ác ý hoặc phân biệt đối xử khi theo đuổi khiếu nại của người lao động hoặc khi đàm phán hợp đồng mới với chủ nhân.