Viện Quốc tế Vịnh (Văn phòng San Francisco)

Địa chỉ nhà

1111 Market Street, 4th Floor
San Francisco, CA 94103
Hoa Kỳ

(415) 538 - 8100 ext. 206
Các khu vực phục vụ
Hạt Napa
Quận San Francisco
Hạt Alameda
Hạt Marin
Quận Contra Costa
Hạt San Mateo
Chúng ta là ai
Viện quốc tế của Vịnh (IIBA) là một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp các dịch vụ pháp lý nhập cư. IIBA hoan nghênh, giáo dục và phục vụ người nhập cư, người t ref nạn và gia đình họ khi họ tham gia và đóng góp cho cộng đồng. Chúng tôi cung cấp cho người di dân thông tin và hỗ trợ họ cần để hiểu và thực hiện quyền và trách nhiệm của họ. Vì các dịch vụ của IIBA, nhiều gia đình nhập cư có được trạng thái nhập cư ổn định ở Hoa Kỳ.
Phí danh nghĩa được tính.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích