Viện Quốc tế Vịnh (Văn phòng Fremont)

Địa chỉ nhà

39055 Hastings Street, Suite 202
Fremont, CA 94538
Hoa Kỳ

(510) 894 - 3639
Các khu vực phục vụ
Hạt Santa Clara
Hạt Alameda
Chúng ta là ai
Viện Quốc tế của Vùng Vịnh là một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp các dịch vụ pháp lý nhập cư có chất lượng cao với chi phí thấp cho cộng đồng Bay Area. Văn phòng Fremont có thể hỗ trợ thông qua các cuộc tham vấn cá nhân đã được lên kế hoạch hoặc thông qua các phòng khám nhập cư.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích