Văn phòng trợ giúp pháp lý Bay Area - Văn phòng khu vực Quận Contra Costa

Địa chỉ nhà

1025 MacDonald Avenue
Richmond, CA 94801
Hoa Kỳ

800-551-5554
Các khu vực phục vụ
Quận Contra Costa
Chúng ta là ai
Cơ quan Trợ giúp Pháp lý Bay Area phục vụ khách hàng thông qua các lĩnh vực thực hành và các dự án đặc biệt sau đây:
Ngăn ngừa Vô gia cư, bao gồm các vấn đề chủ nhà-chủ nhà, trục xuất bất hợp pháp
Thực thi Luật Nhà ở Công bằng
Các vấn đề liên quan đến Phòng chống Bạo lực Gia đình và Nhập cư (VAWA)
Dự án Tư pháp Thanh niên
Dự án Tư pháp Kinh tế - Chương trình Net-Safety-Net
Luật tiêu dùng - Quyền của người nợ, Báo cáo tín dụng công bằng
Truy cập Y tế
Rào cản pháp lý đối với việc làm
Hợp tác y khoa-hợp pháp: Phòng mạch vành của SFGH và nhóm BayLegal
Có các yêu cầu về thu nhập và tài sản. Tuy nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ và loại trừ vì vậy vui lòng gọi Đường Dây Tư vấn Pháp lý để xác định xem bạn có đủ điều kiện hay không.
Khả năng tiếp cận
Tổ chức này được tài trợ bởi Tổng công ty Dịch vụ pháp lý
Tổ chức này có thể truy cập bằng xe lăn
Tổ chức này cung cấp quyền truy cập cho người khiếm thính
Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Trợ giúp pháp lý
Vấn đề pháp lý
Ngôn ngữ nói
CZH
Hindi / हिन्दी
Spanish / Español
Vietnamese / Tiếng Việt
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích