Văn phòng luật sư Nhà tù

How to Receive Services (Intake)


If you or a family member have an issue that you believe we can assist with, please feel free to contact our office in writing. Letters concerning individual prisoners and prison conditions can be addressed to:

Prison Law Office
General Delivery
San Quentin, CA 94964

Due to the large number of inquiries, we cannot accept telephone calls from prisoners and their families.
Địa chỉ nhà

Contact Prison Law Office in Writing:
Prison Law Office: General Delivery
San Quentin, CA 94964
Hoa Kỳ

Chúng ta là ai
Văn phòng Luật sư Nhà tù là một tổ chức phi lợi nhuận, công ty luật lợi ích công cộng. Văn phòng Luật Tội phạm Nhà tù cung cấp các trợ lý pháp lý cho hầu hết các phân đoạn của số lượng tù nhân ở California, bao gồm các tù nhân bị bệnh tâm thần, bị tàn tật hoặc gặp vấn đề y tế hoặc nha khoa nghiêm trọng. Văn phòng Luật sư Nhà tù cũng đã thành công trong việc kiện tụng thay mặt cho thanh niên trong các cơ sở giam giữ địa phương của tiểu bang và địa phương.
Khả năng tiếp cận
Tổ chức này có thể truy cập bằng xe lăn
Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Tù nhân
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Trợ giúp pháp lý
Vấn đề pháp lý
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích