Ủy ban cứu hộ quốc tế (Văn phòng San Jose)

Địa chỉ nhà

1210 South Bascom Avenue
Suite 227
San Jose, CA 95128
Hoa Kỳ

(408) 277 - 0255
Các khu vực phục vụ
Hạt Santa Clara
Hạt Alameda
Quận Monterey
Hạt San Mateo
Chúng ta là ai
Ủy ban Cứu nạn Quốc tế phản ứng với các cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất trên thế giới và giúp con người sống sót và xây dựng lại cuộc sống của họ thông qua nhiều chương trình và dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn, vận động, tái định cư người t ref nạn và trao quyền cho những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Ủy ban Cứu nạn Quốc tế phục vụ những người tị nạn, người tị nạn, và những người nhập cư khác ngoài nạn nhân buôn người.
Phí danh nghĩa được tính.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
Bosnian / bosanski jezik
French / Français
LO
Serbo-Croatian / srpskohrvatski
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích