Ủy ban cứu hộ quốc tế (Văn phòng San Diego)

Địa chỉ nhà

5348 University Ave
205
San Diego, CA 92105
Hoa Kỳ

(619) 641-7510
Các khu vực phục vụ
Hạt San Diego
Chúng ta là ai
Ủy ban Cứu nạn Quốc tế phản ứng với các cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất trên thế giới và giúp con người sống sót và xây dựng lại cuộc sống của họ thông qua nhiều chương trình và dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn, vận động, tái định cư người t ref nạn và trao quyền cho những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội.
Phí danh nghĩa được tính.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích