Ủy ban cứu hộ quốc tế (Văn phòng Sacramento)

Địa chỉ nhà

2020 Hurley Way
Suite 395
Sacramento, CA 95825
Hoa Kỳ

(916) 482 - 0120
Các khu vực phục vụ
Quận Yuba
Hạt Solano
Hạt Sacramento
Quận Yolo
Hạt Placer
Chúng ta là ai
Ủy ban Cứu nạn Quốc tế phản ứng với các cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất trên thế giới và giúp con người sống sót và xây dựng lại cuộc sống của họ thông qua nhiều chương trình và dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn, vận động, tái định cư người t ref nạn và trao quyền cho những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội.
Phí danh nghĩa được tính.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
Serbo-Croatian / srpskohrvatski
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích