Ủy ban cứu hộ quốc tế (Văn phòng Oakland)

Địa chỉ nhà

440 Grand Avenue
Suite 500
Oakland, CA 94610
Hoa Kỳ

(510) 452 - 8222
Các khu vực phục vụ
Hạt Napa
Quận San Francisco
Hạt Alameda
Quận Yuba
Hạt Sacramento
Hạt Sonoma
Quận Yolo
Hạt Marin
Hạt Stanislaus
Quận Contra Costa
Hạt San Mateo
Chúng ta là ai
Ủy ban Cứu nạn Quốc tế phản ứng với các cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất trên thế giới và giúp con người sống sót và xây dựng lại cuộc sống của họ thông qua nhiều chương trình và dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn, vận động, tái định cư người t ref nạn và trao quyền cho những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội.
Phí danh nghĩa được tính.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích