Truy cập, Inc. - Dịch vụ Nhập cư

Drop in Assistance
No, services provided by intake form.
How to Receive Services (Intake)
Please contact the office:

2612 Daniel Avenue

San Diego, CA 92111

Roshawn Brady, Sr. Vice President

(858) 560-0871 x119

rbrady@access2jobs.org

Địa chỉ nhà

2612 Daniel Ave
San Diego, CA 92111
Hoa Kỳ

(858) 560 - 0871
Các khu vực phục vụ
Hạt San Diego
Chúng ta là ai
Access, Inc. là một tổ chức dựa vào cộng đồng cung cấp các dịch vụ đào tạo nghề, giáo dục, trao quyền và hỗ trợ nhập cư cho các cư dân có thu nhập thấp.
Khả năng tiếp cận
Tổ chức này cung cấp quyền truy cập cho người khiếm thính
Other Accessibility Information
Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
Tagalog / Pilipino
English
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích