Truy cập Dịch vụ của California

How to Receive Services (Intake)
Call Toll Free 1-800-287-1332, or complete an online form.
Địa chỉ nhà

631 S Brookhurst St
Suite 107
Anaheim, CA 92804
Hoa Kỳ

(714) 917 - 0440
Các khu vực phục vụ
Quận Los Angeles
Quận Ventura
Quận Cam
Quận Riverside
Chúng ta là ai

Được thành lập năm 1998, Access California Services (AccessCal) là một tổ chức phi lợi nhuận về sức khoẻ và dịch vụ con người, nhạy cảm về văn hoá và ngôn ngữ ở Anaheim, Quận Cam. AccessCal cung cấp các nguồn lực xã hội và kinh tế cho người Mỹ gốc Ả Rập và người Hồi giáo, những người tị nạn và người nhập cư; tuy nhiên, AccessCal là phi tôn giáo, phục vụ các gia đình và cá nhân của bất kỳ đức tin hoặc sắc tộc.

Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
Arabic / العَرَبِيَّة
Armenian / հայերէն/հայերեն
Fārsi / فارسی
French / Français
GERMAN / Deutsch
Hindi / हिन्दी
Spanish / Español
Tigrinya / ትግርኛ
Urdu / اردو
English
Kurdish / کوردی
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích