Trung tâm Y tế dành cho Người tiêu dùng (HCC) - Hội trợ giúp pháp lý của Hạt San Mateo

Địa chỉ nhà

330 Twin Dolphin Drive
Suite 123
Redwood City, CA 94065
Hoa Kỳ

Office: (650) 558-0915 Toll Free: (800) 381-8898
Các khu vực phục vụ
Hạt San Mateo
Chúng ta là ai
Trung tâm Y tế dành cho Người tiêu dùng của Hội Trợ Giúp Pháp Lý Quận San Mateo cung cấp các dịch vụ pháp lý trực tiếp cho người dân Quận San Mateo có thu nhập thấp trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ và tiếp cận các dịch vụ y tế theo các chương trình bảo hiểm y tế công cộng và tư thục. Ngoài ra, HCC làm việc với các đối tác nhà nước và địa phương để cung cấp dịch vụ tiếp cận và giáo dục và tham gia vận động chính sách để loại bỏ các rào cản đối với bảo hiểm y tế và chăm sóc sức khoẻ.
Khả năng tiếp cận
Tổ chức này có thể truy cập bằng xe lăn
Tổ chức này cung cấp quyền truy cập cho người khiếm thính
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Trợ giúp pháp lý
Ngôn ngữ nói
Russian / Росси́я
Spanish / Español
Tagalog / Pilipino
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích