Trung tâm Tự Phục vụ Tòa án Tối cao Quận Modoc

Địa chỉ nhà

205 South East Street
Robert A. Barclay Justice Center
Alturas, CA 96101
Hoa Kỳ

(530) 233 - 6516
Các khu vực phục vụ
Quận Modoc
Chúng ta là ai
Trợ giúp pháp lý MIỄN PHÍ
Dành cho những người không có luật sư
Một dịch vụ của Tòa Thượng Thẩm Quận Modoc
Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Tù nhân
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Thông tin được đánh giá
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích