Trung Tâm Tự Phục Vụ của Tòa Án Tối Cao Quận Cam - Trung Tâm Phục Vụ

Địa chỉ nhà

27573 Puerta Real
Mission Viejo, CA 92691
Hoa Kỳ

(657) 622-6878
Các khu vực phục vụ
Quận Cam
Chúng ta là ai

Các Trung tâm Tự Giúp đỡ cung cấp hỗ trợ thủ tục, hội thảo, tập sách nhỏ, các gói mẫu và máy tính công cộng.

Các Trung tâm Tự Giúp đỡ cung cấp hỗ trợ thủ tục cho:

Ly hôn, ly thân hợp pháp, chăm sóc, thăm viếng hỗ trợ
Thiết lập quan hệ cha mẹ hợp pháp cho một đứa trẻ / con khi không có hôn nhân
Lệnh cấm
Giám hộ
Thay đổi tên
Chủ nhà / người thuê nhà (trục xuất)
Làm sạch hồ sơ hình sự của bạn
Khiếu nại nhỏ
Vụ kiện dân sự
Vé Giao thông
Bảo vệ
Nhận con nuôi
Khả năng tiếp cận
Tổ chức này có thể truy cập bằng xe lăn
Tổ chức này cung cấp quyền truy cập cho người khiếm thính
Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Tù nhân
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Thông tin được đánh giá
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích