Trung tâm tự giúp việc gia đình của Ventura

How to Receive Services (Intake)
Visit the Superior Court of Ventura County Family Law Self-Help Center and Family Law Facilitator's Office Webpage for walk-in help hours, and locations. Call (805) 289 - 8733 for more information. For online help complete the Family Law Facilitator (FLF) "Internet Services" online form below (Who We Are).
Địa chỉ nhà

800 South Victoria Avenue
Room 30 (outside of the family law courts)
Ventura, CA 93009
Hoa Kỳ

(805) 289 - 8733
Các khu vực phục vụ
Quận Ventura
Chúng ta là ai
Luật Gia đình đề cập đến việc giải thể (li hôn), ly thân pháp lý, các vụ tranh chấp thăm viếng, chăm sóc trẻ em và vợ chồng, phân chia tài sản và nợ và các lệnh cấm. Trung tâm Tự Giúp Đỡ Pháp Chế Gia Đình có nhân viên Điều Giải Luật Gia Đình, luật sư, nhân viên hành chánh và tình nguyện viên. Bạn có thể nhận được trợ giúp trong việc lựa chọn và hoàn thiện các mẫu đơn phù hợp với thông tin liên quan đến tình trạng trường hợp của bạn và thông tin pháp lý chung về tất cả các khía cạnh của luật và thủ tục về gia đình. Bạn cũng có thể sử dụng một trong các máy tính có sẵn để chạy tính toán hỗ trợ nuôi con được gọi là "Dissomaster".
Nhân viên không thể đại diện cho bạn và cuộc họp của bạn với nhân viên tại Trung tâm không phải là bí mật. Bạn sẽ được trợ giúp trên cơ sở "người đến trước được phục vụ trước". Dịch vụ được giới hạn trong 40 người đầu tiên mỗi ngày. Vì những người phiên dịch tiếng Tây Ban Nha không thể đảm bảo, những người cần một thông dịch viên nên cung cấp cho chính họ cũng như người có thể giúp họ hoàn thành các mẫu đơn bằng tiếng Anh.
Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Tù nhân
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Thông tin được đánh giá
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích