Trung tâm Tự giúp đỡ Quận Lake County

Địa chỉ nhà

7000-A South Center Drive
Clearlake, CA 95422
Hoa Kỳ

(707) 994 - 4612
Các khu vực phục vụ
Hạt Lake
Chúng ta là ai
Các dịch vụ được cung cấp:
Ly dị, ly thân hợp pháp, thiết lập quan hệ cha con, sửa đổi lệnh giữ trẻ và thăm viếng, sửa đổi các lệnh hỗ trợ nuôi con và vợ chồng, lệnh cấm quấy nhiễu dân sự, giám hộ (chỉ dành cho người khác), trục xuất nhà ở, thay đổi tên, yêu sách nhỏ và các hành động liên quan đến Sở Trợ cấp Trẻ em Dịch vụ.
Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Tù nhân
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Thông tin được đánh giá
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích