Trung tâm tự giúp đỡ của Hạt Alpine

Drop in Assistance
No, due to COVID-19 all communication with our office will need to be done via phone, email or by paper.
How to Receive Services (Intake)
Please contact the office from Monday - Friday: 8:30 a.m. to 4:30 p.m. via phone (530) 694-2113, email: selfhelp@alpine.courts.ca.gov, or mail:
P.O. Box 518
14777 State Route 89
Markleeville, CA 96120Địa chỉ nhà

14777 State Route 89
Markleeville, CA 96120
Hoa Kỳ

(530) 694 - 2113
Các khu vực phục vụ
Hạt Alpine
Chúng ta là ai

Toà án cung cấp trợ giúp pháp lý miễn phí cho người tiêu dùng hợp lệ đại diện cho họ trong các vụ án dân sự. Không có đại diện hoặc tư vấn pháp luật nào có sẵn, nhưng có sự giúp đỡ để xử lý trường hợp của bạn. Có thể giúp điền các mẫu đơn và dịch "legalese" trong các lĩnh vực sau: Luật Gia đình, đuổi học, giải tán Hôn nhân, Hành động Khiếu nại nhỏ, Thu nợ, Hành động Nuôi con, Hỗ trợ Nuôi con, Quyền nuôi giữ, Thăm viếng, Giám hộ, Bạo lực Gia đình, Các vấn đề dân sự khác .

Khả năng tiếp cận
Tổ chức này có thể truy cập bằng xe lăn
Tổ chức này cung cấp quyền truy cập cho người khiếm thính
Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Tù nhân
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Thông tin được đánh giá
Ngôn ngữ nói
English
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích