Trung tâm tự chăm sóc Oxnard

Địa chỉ nhà

4353 E. Vineyard Avenue
Juvenile and Probate Courthouse, Room 206
Oxnard, CA 93036
Hoa Kỳ

(805) 289-8724
Các khu vực phục vụ
Quận Ventura
Chúng ta là ai
Trung tâm Truy cập Pháp lý Tự Giúp đỡ cung cấp trợ giúp thông tin cho các đương sự tự nộp đơn trong các loại hình vụ án dân sự sau đây: Ngăn Ngừa Bất Hợp pháp, Thu thập, Giám hộ và Bảo tồn, Lệnh Cấm Quấy Rối Dân sự, Thay đổi Tên, Nhận con nuôi theo Gia đình và Xử lý các tội ác và Vi phạm chỉ có. Trung tâm tự giúp đỡ KHÔNG hỗ trợ tất cả các loại vụ án dân sự. Cụ thể, Trung tâm Tự giúp sẽ KHÔNG hỗ trợ các đương sự khởi kiện vụ án dân sự, các vụ kiện nhỏ, các vụ án hình sự, chứng thực các di sản vị thành niên và các vấn đề tin tưởng, và các khiếu nại và kiến ​​nghị.
Nhân viên của Trung tâm Tự Giúp đỡ có thể giúp bạn lựa chọn và hoàn thiện các mẫu đơn phù hợp và cung cấp cho bạn thông tin pháp lý tổng quát và thông tin liên quan đến tình trạng của trường hợp của bạn. Nhân viên của Trung tâm Tự Giúp đỡ không đại diện cho bạn tại tòa án, không cung cấp tư vấn pháp lý và không thể giúp bạn nếu bạn hiện đang được luật sư đại diện. Giao tiếp giữa bạn và nhân viên của Trung tâm Tự lực KHÔNG được giữ kín. Bạn sẽ được trợ giúp trên cơ sở "người đến trước được phục vụ trước". Vì những người phiên dịch tiếng Tây Ban Nha không thể đảm bảo, những người cần một thông dịch viên nên cung cấp cho chính họ cũng như người có thể giúp họ hoàn thành các mẫu đơn bằng tiếng Anh.
Thông tin được đánh giá
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích