Trung tâm Truy cập Tự vệ của Tòa án Tối cao Trung tâm Triều đình Hoàng gia

Địa chỉ nhà

939 West Main Street
Lower Level
El Centro, CA 92243
Hoa Kỳ

(760) 482 - 2233
Các khu vực phục vụ
Hạt Imperial
Chúng ta là ai
Các dịch vụ tự giúp đỡ về các vấn đề luật gia đình và các vụ án dân sự nhất định có sẵn cho các khách hàng của tòa án tự đại diện tìm kiếm thông tin pháp lý và các nguồn lực.
Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm: ly hôn, cha đẻ, hỗ trợ nuôi con, hỗ trợ người phối ngẫu, giám hộ, bảo quản, yêu cầu đặt hàng.
Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Tù nhân
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Thông tin được đánh giá
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích