Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Quận Placer

Địa chỉ nhà

10820 Justice Center Drive
Howard G. Gibson Courthouse
Roseville, CA 95678
Hoa Kỳ

(916) 408 - 6446
Các khu vực phục vụ
Hạt Placer
Chúng ta là ai

Trung tâm Trợ giúp Pháp lý cung cấp thông tin pháp lý và thủ tục và hỗ trợ các mẫu đơn tòa cho các đương sự tự đương với những trường hợp trong hoặc cư ngụ trong Quận Placer. Trung tâm trợ giúp pháp lý không thể hỗ trợ các đương sự được luật sư đại diện. Trung tâm trợ giúp pháp lý không đại diện cho khách hàng tại tòa. Các dịch vụ không được bảo mật. Trung tâm trợ giúp pháp lý hỗ trợ cả hai bên của vụ án như nhau. Để được tư vấn pháp luật hoặc có cuộc trò chuyện bí mật, bạn phải nói chuyện với một luật sư riêng. Tất cả các dịch vụ của Trung tâm Trợ giúp Pháp lý miễn phí.

Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Tù nhân
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Thông tin được đánh giá
Ngôn ngữ nói
English
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích