Trung tâm Thông tin Tự Giúp Đời của Tòa án Gia đình Riverside

How to Receive Services (Intake)
To get legal help or services, please fill out the assistance form listed on their website.
Địa chỉ nhà

4175 Main Street
Riverside, CA 92501
Hoa Kỳ

Các khu vực phục vụ
Quận Riverside
Chúng ta là ai
Các Trung tâm Thông tin Tự Giúp Đỡ cung cấp sự trợ giúp chung cho những người không có luật sư. Hỗ trợ được cung cấp trong các lĩnh vực luật gia đình, trục xuất, tuyên bố nhỏ, thay đổi tên, giám hộ, bảo quản, chứng thực di chúc và lệnh cấm. Bạn cũng có thể tìm thông tin về các hội thảo sắp tới và các trợ giúp có sẵn khác.
Máy tính - Máy tính cung cấp truy cập Internet của Tòa án. Họ cũng có thể được sử dụng để hoàn thành các văn bản pháp luật, nghiên cứu, tìm nguồn tài nguyên bổ sung và truy cập hồ sơ của tòa. Xin lưu ý rằng có một khoản phí là $ 0,50 mỗi trang để in các bản sao từ một hồ sơ của tòa án.
Các ấn bản tự giúp đỡ - Các sách tự giúp đỡ bao gồm các lĩnh vực luật khác nhau có sẵn cho việc sử dụng công cộng trong khi truy cập vào Trung tâm Thông tin Tự giúp đỡ. Các đối tượng bao gồm ly hôn, quyền của ông bà, quyền chủ nhà, quyền của người thuê nhà, yêu sách nhỏ và các chủ đề khác.
Các gói tin mẫu - thường sử dụng các gói tin văn bản pháp luật. Ví dụ, có các gói tin mẫu cho Vụ Chiếm Ngụ Trái Phép, Ly hôn và Phán quyết Mặc định (Ly dị).
Brochures - Brochure cung cấp thông tin tổng quát và cụ thể về nhiều chủ đề cũng có sẵn.
Không có lệ phí để sử dụng các trung tâm hoặc bất kỳ sự trợ giúp nào được cung cấp. Tuy nhiên, bạn có thể phải trả tiền bản sao và lệ phí nộp đơn tại tòa tại văn phòng lục sự.
Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Tù nhân
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Thông tin được đánh giá
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích