Trung tâm Tài nguyên Hàn Quốc

Địa chỉ nhà

900 Crenshaw Blvd #B
#B
Los Angeles, CA 90019
Hoa Kỳ

(323) 937-3718
Chúng ta là ai
Trung tâm Tài nguyên Hàn Quốc được thành lập năm 1983 để trao quyền cho cộng đồng người Mỹ gốc Hàn, người nhập cư có thu nhập thấp và người dân của các cộng đồng da màu thông qua một mô hình tổng thể kết hợp giáo dục, dịch vụ xã hội và văn hoá với sự vận động và tổ chức cộng đồng có hiệu quả. KRC được hướng dẫn bởi các nguyên tắc Sống trực tiếp, Biết Rễ của chúng tôi, Trao quyền cho bản thân và sống trong sự hòa hợp.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
Korean / 한국어
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích