Trung tâm Quyền lợi Nhân viên - Chương trình nhập cư

Địa chỉ nhà

4265 Fairmount Ave
Suite 210
San Diego, CA 92105
Hoa Kỳ

(619) 521 - 1372
Các khu vực phục vụ
Hạt San Diego
Chúng ta là ai
Trung tâm Quyền lợi Nhân viên là một trung tâm người lao động trợ giúp người nhập cư thông qua các công cụ giáo dục miễn phí và đại diện pháp lý chi phí thấp.
Vấn đề pháp lý
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Get out of here
Show
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích