Trung tâm Quyền lợi Nhân viên - Chương trình nhập cư

Địa chỉ nhà

4265 Fairmount Ave
Suite 200
San Diego, CA 92105
Hoa Kỳ

(619) 521 - 1372
Các khu vực phục vụ
Hạt San Diego
Chúng ta là ai
Trung tâm Quyền lợi Nhân viên là một trung tâm người lao động trợ giúp người nhập cư thông qua các công cụ giáo dục miễn phí và đại diện pháp lý chi phí thấp.
Khả năng tiếp cận
Office Scent Policy: no policy
Other Accessibility Information
Call organization to request accommodation. Text (858) 925-4166 if calling is inaccessible.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Vấn đề pháp lý
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Tagalog / Pilipino
French / Français
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích