Trung tâm pháp lý TODEC

Địa chỉ nhà

234 South D St
Perris, CA 92570
Hoa Kỳ

(951) 943-1955
Các khu vực phục vụ
Hạt San Bernardino
Quận Inyo
Hạt Imperial
Quận Riverside
Chúng ta là ai
Trung tâm pháp lý TODEC (Đào tạo nghề nghiệp Phát triển cộng đồng) phục vụ các cộng đồng di dân ở các quận Riverside, San Bernardino và Imperial. Nhiệm vụ của TODEC là đảm bảo tiếp cận công bằng đến thông tin và dịch vụ cho những người nói chuyện không giới hạn và không nói tiếng Anh.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
SFD
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích