Trung tâm Luật về Bạo lực Gia đình

Địa chỉ nhà

470 27th Street
Oakland, CA 94612
Hoa Kỳ

(510) 208 - 0220
Các khu vực phục vụ
Hạt Alameda
Chúng ta là ai

Trung tâm Pháp luật Bạo lực Gia đình cung cấp các dịch vụ pháp lý và hỗ trợ cho các nạn nhân của bạo lực gia đình và hẹn hò ở Quận Alameda.

Khả năng tiếp cận
Tổ chức này có thể truy cập bằng xe lăn
Tổ chức này cung cấp quyền truy cập cho người khiếm thính
Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Tù nhân
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Trợ giúp pháp lý
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích