Trung tâm luật gia đình Levitt Quinn

Địa chỉ nhà

1557 Beverly Blvd
Los Angeles, CA 90026
Hoa Kỳ

(213) 482-1800 extension 300
Các khu vực phục vụ
Quận Los Angeles
Chúng ta là ai

Trung tâm luật gia đình Levitt & Quinn cung cấp dịch vụ pháp luật về luật gia đình cho những người có thu nhập thấp và người nghèo không có nơi nào khác để đi.

Lệ phí quy mô.

Khả năng tiếp cận
Tổ chức này có thể truy cập bằng xe lăn
Tổ chức này cung cấp quyền truy cập cho người khiếm thính
Đủ điều kiện
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Tù nhân
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Khác
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích