Trung tâm Luật Công cộng

How to Receive Services (Intake)
To get legal help or services, Please call (714) 541-1010
Địa chỉ nhà

601 W. Civic Center Drive
Santa Ana, CA 92701
Hoa Kỳ

(714) 541 - 1010
Các khu vực phục vụ
Quận Cam
Chúng ta là ai

Trung tâm Luật Công cộng (PLC), công ty luật pro bono của Quận Cam, cam kết cung cấp sự tiếp cận công lý cho người dân có thu nhập thấp và dễ bị tổn thương. Bây giờ trong năm thứ 33 của dịch vụ, 35 nhân viên của PLC làm việc với hơn 1500 luật sư, luật sư, luật sư và các tình nguyện viên khác của Quận Cam hàng năm để cung cấp các dịch vụ pháp lý dân sự miễn phí, bao gồm: tư vấn, đại diện cá nhân, giáo dục cộng đồng và chiến lược tranh tụng và vận động để thách thức bất công xã hội.

Khả năng tiếp cận
Tổ chức này có thể truy cập bằng xe lăn
Tổ chức này cung cấp quyền truy cập cho người khiếm thính
Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Tù nhân
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Trợ giúp pháp lý
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Vietnamese / Tiếng Việt
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích