Trung tâm Di trú cho Phụ nữ và Trẻ em (Văn phòng San Francisco)

Địa chỉ nhà

3543 18th Street
#32
San Francisco, CA 94110
Hoa Kỳ

(415) 861 - 1449
Chúng ta là ai
Trung tâm Di trú cho Phụ nữ và Trẻ em (ICWC) là một tổ chức pháp lý phi lợi nhuận cung cấp các dịch vụ nhập cư giá cả phải chăng cho phụ nữ và trẻ em ở California. ICWC cố gắng cung cấp sự an toàn và ổn định cho trẻ em bị lạm dụng, bỏ rơi hoặc bỏ rơi và dành cho phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình, bạo hành tình dục và các tội ác bạo lực khác. ICWC cung cấp dịch vụ pháp lý về một hệ thống lệ phí trượt dựa trên thu nhập và quy mô gia đình. ICWC có văn phòng đặt tại Los Angeles, San Francisco, Oakland, và San Diego.
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
Italian / IT
Portuguese / Português
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích