Trung tâm Di trú cho Phụ nữ và Trẻ em (Văn phòng San Diego)

Địa chỉ nhà

427 C St
Suite 208
San Diego, CA 92101
Hoa Kỳ

(619) 515 - 2200
Các khu vực phục vụ
Hạt San Bernardino
Hạt San Diego
Hạt Imperial
Quận Riverside
Chúng ta là ai

Trung tâm Di trú cho Phụ nữ và Trẻ em (ICWC) là một tổ chức pháp lý phi lợi nhuận cung cấp dịch vụ nhập cư giá rẻ cho phụ nữ và trẻ em ở California. ICWC cố gắng cung cấp sự an toàn và ổn định cho trẻ em bị lạm dụng, bỏ rơi hoặc bỏ rơi và dành cho phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình, bạo hành tình dục và các tội ác bạo lực khác. ICWC cung cấp dịch vụ pháp lý về một hệ thống lệ phí trượt dựa trên thu nhập và quy mô gia đình. ICWC có văn phòng đặt tại Los Angeles, San Francisco, Oakland, và San Diego.

Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích