Trung tâm Tổ chức Tài nguyên Ả rập

Địa chỉ nhà

522 Valencia St
San Francisco, CA 94110
Hoa Kỳ

(415) 861 - 7444
Các khu vực phục vụ
Quận San Francisco
Chúng ta là ai
Trung tâm Tài nguyên và Trung tâm Tổ chức Ả Rập (AROC) có một luật sư nhân viên và cung cấp các dịch vụ pháp lý về nhập cư cho người nhập cư Ảrập và Hồi giáo có thu nhập thấp và trung bình tại Khu vực Vịnh SF. Là một thành viên sáng lập của Mạng lưới Giáo dục Pháp lý Di cư Nhập cư San Francisco, AROC là một cơ quan di trú đa văn hóa và trung tâm công bằng xã hội có trụ sở tại San Francisco. Nhiệm vụ của chúng tôi là xây dựng, nuôi dưỡng và nâng cao năng lực cho cộng đồng người Mỹ gốc Ả Rập, tất cả các cộng đồng da màu, người nhập cư và những người có thu nhập thấp tại Khu vực Vịnh SF. Bằng cách cung cấp các dịch vụ pháp lý và kỹ năng trao quyền, AROC sẽ giúp các thành viên trong cộng đồng đa dạng của chúng tôi khẳng định quyền hợp pháp của họ, chống lại mọi hình thức bất công và thực hiện quyết định tự quyết định.
Phí danh nghĩa được tính.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
Arabic / العَرَبِيَّة
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích