Trợ lý Luật Gia đình Redwood City

How to Receive Services (Intake)
This location does not offer drop in assistance or in-person services at this time. To get legal help or services, please use the livechat function on their website to receive legal help.
Địa chỉ nhà

400 County Center
2nd Floor
Redwood City, CA 94063
Hoa Kỳ

(650) 261 - 5010
Các khu vực phục vụ
Hạt San Mateo
Chúng ta là ai
Văn Phòng Điều Giải Viên Luật Gia Đình cung cấp các dịch vụ miễn phí để giúp đỡ những người không có luật sư tư nhân.
Được khuyến khích tất cả những người trong "Pro Per" và làm luật sư riêng của mình để được Người Điều Hướng Luật Gia Đình xem xét trước khi nộp đơn hoặc trình các giấy tờ cho Toà án.
Các Chuyên viên Hướng dẫn Luật Gia đình cung cấp thông tin tổng quát và giới thiệu. Họ sẽ xem lại giấy tờ của bạn và cung cấp cho bạn thông tin liên quan đến:
Các lệnh ban đầu hoặc sửa đổi đối với quyền nuôi con, thăm viếng, nuôi con hoặc hỗ trợ nuôi con
Lệnh giam giữ bạo hành trong gia đình (để giúp điền các mẫu đơn này cho Các Lệnh Cấm Bạo Hành Trong Gia Đình, xin vui lòng đến Phòng Xét Nghiệm Cấm Bạo Hành Trong Gia Đình Bạo Hành tại Bay Area Legal Aid)
Khởi xướng một hành động thiết lập phụ hệ
Giải thể (ly dị) *, ly thân hợp pháp, kết hôn
Trả lời bất kỳ câu hỏi trên
Miễn lệ phí (nếu bạn không có khả năng nộp lệ phí tòa án)
Tờ khai thu nhập và chi phí
Điều Giải Viên Luật Gia Đình cũng tính toán sự hỗ trợ của con và vợ / chồng theo hướng dẫn của Tiểu Bang California, hỗ trợ cả hai bên chuẩn bị các điều khoản về quyền nuôi con, thăm viếng, hỗ trợ trẻ em và vợ chồng, và chuẩn bị các lệnh cho các bên đến từ phiên tòa.
Mặc dù Các Thúc đẩy viên là luật sư, nhưng họ không đại diện cho bạn và chỉ có thể cung cấp cho bạn thông tin chung về luật pháp và trường hợp của bạn. Vui lòng xem một luật sư tư nhân để tư vấn trước khi bắt đầu thủ tục pháp lý để tìm hiểu về các quyền hợp pháp của bạn.
Điều Giải Viên Luật Gia Đình sẽ giúp bất cứ ai muốn bắt đầu ly hôn (ly hôn) hoặc ly thân hợp pháp chỉ trong một trong các cuộc hội thảo. Ngoài ra, bất kỳ ai muốn gửi đơn phản đối ly hôn (giải thể) hoặc ly thân hợp pháp đều có thể tham dự hội thảo.
Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Tù nhân
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Thông tin được đánh giá
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích