Trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi

How to Receive Services (Intake)
9AM to 5PM
Monday to Friday
Địa chỉ nhà

1663 Mission Street
Suite 225
San Francisco, CA 94103
Hoa Kỳ

(415) 538 - 3333
Các khu vực phục vụ
Quận San Francisco
Chúng ta là ai

Trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi cung cấp tư vấn và đại diện pháp lý trong các vấn đề dân sự nhất định, bao gồm nhà ở (người thuê nhà), phúc lợi công cộng, phòng chống lạm dụng người cao tuổi, người tiêu dùng và các vấn đề thu nợ.

Khả năng tiếp cận
Tổ chức này có thể truy cập bằng xe lăn
Đủ điều kiện
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Trợ giúp pháp lý
Ngôn ngữ nói
Russian / Росси́я
Chinese / 中文
French / Français
Cantonese Chinese / 粵語
Spanish / Español
Mandarin Chinese / 官話
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích