Tổng công ty Phát triển Con người California (Santa Rosa Office)

Địa chỉ nhà

3315 Airway Dr
Santa Rosa, CA 95403
Hoa Kỳ

707-523-1155
Các khu vực phục vụ
Hạt Mendocino
Hạt Napa
Hạt Sonoma
Hạt Marin
Hạt Lake
Quận Contra Costa
Huyện San Joaquin
Chúng ta là ai
Tổng Công ty Phát triển Con người California cung cấp các dịch vụ công dân cho những người đủ điều kiện trong cộng đồng. Ngoài ra, nó cung cấp hỗ trợ với các ứng dụng và tài liệu cho khách hàng để giúp họ chuẩn bị cho kỳ thi quốc tịch. Nó cũng cung cấp một loạt các dịch vụ nhập cư.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích