Thẩm phán Tòa án Tối cao Quận Tulare Tòa án Tối cao và Trung tâm Tài nguyên Tự giúp

Địa chỉ nhà

3400 W. Mineral King
Suite C
Visalia, CA 93291
Hoa Kỳ

(559) 737 - 5500
Các khu vực phục vụ
Quận Tulare
Chúng ta là ai
Trung tâm Tài nguyên Tự giúp đỡ cung cấp các lớp học và dịch vụ cho công chúng.
Khả năng tiếp cận
Tổ chức này có thể truy cập bằng xe lăn
Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Tù nhân
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Thông tin được đánh giá
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích