Tất cả cho Family Legal Clinic, Inc.

How to Receive Services (Intake)
Call for intake instructions. Potential clients may leave a voicemail (please see website for response time frame), or submit an online application.

All for the Family Legal Clinic, Inc. is a public benefit corporation dedicated to providing low cost legal help to the San Francisco Bay Area. Rates are based on a sliding scale taking into account both income and family size. Please see the website for the cost of services, and the flat rate consultation fee rate. Fill out the appropriate online application to determine your estimated cost, and call to speak to a staff member for help.
Địa chỉ nhà

3137 Castro Valey Blvd
#210
Castro Valley, CA 94546
Hoa Kỳ

(510) 999 - 7732
Các khu vực phục vụ
Hạt Alameda
Quận Contra Costa
Quận San Francisco
Hạt San Mateo
Hạt Santa Clara
Hạt Solano
Chúng ta là ai
Tất cả cho Family Legal Clinic, Inc. là một công ty phúc lợi công cộng được thành lập với mục đích cụ thể là cung cấp hỗ trợ pháp lý cho cộng đồng Vịnh San Francisco. Tất cả cho Family Legal Clinic, Inc, tập trung chủ yếu vào các tranh chấp về quyền nuôi con, ly hôn và trợ giúp để có lệnh cấm trong trường hợp bạo lực gia đình và các dịch vụ cơ bản cho kế hoạch về bất động sản; chứng thực di sản; và tranh chấp chủ nhà-người thuê nhà.
Tính trên một thang trượt dựa trên thu nhập và quy mô gia đình. Gọi hoặc điền vào một đơn xin để xem bạn có đủ tiêu chuẩn hay không. Ví dụ, một gia đình 4 người kiếm được ít hơn $ 80,000 mỗi năm sẽ hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ.
Để sắp xếp cuộc hẹn, hãy gọi hoặc hoàn tất một đơn đăng ký trực tuyến tại http://allforthefamilylegalclinic.org
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Khác
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
English
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích