Quỹ công nhân nông trại Hoa Kỳ (Văn phòng Fresno)

Địa chỉ nhà

732 North Van Ness Avenue
Fresno, CA 93728
Hoa Kỳ

(559) 496-0700
Các khu vực phục vụ
Quận Merced
Hạt Fresno
Quận Tulare
Quận Kings
Huyện Madera
Chúng ta là ai
Quỹ Công nhân Nông nghiệp Liên hiệp (UFW Foundation) cung cấp hỗ trợ luật pháp nhập cư cho cộng đồng thông qua các dịch vụ như đơn xin gia đình, gia hạn giấy phép làm việc và một loạt các chương trình khác.
Phí danh nghĩa được tính.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích