Quỹ Công nhân Nông nghiệp Hoa Kỳ (Văn phòng Bakersfield)

How to Receive Services (Intake)
Call (877) 881-8281, for more information.
Địa chỉ nhà

238 18th St
Suite 10
Bakersfield, CA 93301
Hoa Kỳ

(877) 881-8281
Các khu vực phục vụ
Hạt San Benito
Hạt Fresno
Quận Tulare
Quận Kern
Quận Los Angeles
Quận Ventura
Quận Monterey
Quận Kings
Huyện Madera
Chúng ta là ai
Tổ chức Farm Farm Worker Foundation (UFW Foundation) hỗ trợ luật pháp nhập cư cho cộng đồng thông qua các dịch vụ như đơn xin gia đình, nhập quốc tịch, yêu cầu Hoãn hành động (DACA), tạm ứng tạm thời, U Thị thực, miễn trừ, và nhiều dịch vụ nhập cư khác.
Phí danh nghĩa được tính.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích