Phòng khám Pháp luật Cao đẳng

Địa chỉ nhà

Titan Student Union, Room 258
California State University, Fullerton
Fullerton, CA 92831
Hoa Kỳ

(657) 278 - 5850
Các khu vực phục vụ
Quận Cam
Chúng ta là ai

Associated Students, CSUF, Inc đã ký hợp đồng với Clinic Legal College, Inc để cung cấp các dịch vụ hướng dẫn, hướng dẫn và tư vấn pháp lý cho sinh viên hiện đang theo học tại CSUF. Tất cả các giới thiệu đều miễn phí cho TẤT CẢ và vô hạn nếu cần.

Bạn sẽ được giới thiệu đến một luật sư không cung cấp các dịch vụ miễn phí. Bạn và luật sư sẽ thương lượng giá cho khoản phí của họ.
Loại hình tổ chức
Dịch vụ giới thiệu luật sư được chứng nhận
Ngôn ngữ nói
English
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích