Phòng Khám Luật Pháp Cộng Đồng Stanford / Phòng Khám Pháp Luật của Trường Luật Stanford

Địa chỉ nhà

2117 University Ave
Suite A
East Palo Alto, CA 94303
Hoa Kỳ

(650) 725 - 9200
Các khu vực phục vụ
Hạt San Mateo
Chúng ta là ai
Phòng khám cung cấp hỗ trợ với mức lương một giờ yêu cầu bồi thường, ghi chép hình sự bị xóa sổ, và phòng vệ evicton
Khả năng tiếp cận
Tổ chức này có thể truy cập bằng xe lăn
Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Trợ giúp pháp lý
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích