Pháp luật Xay

Địa chỉ nhà

2640 Lincoln Blvd
Ste A
Santa Monica, CA 90405
Hoa Kỳ

310-452-8160 or 888-GrindLaw
Các khu vực phục vụ
Quận Los Angeles
Chúng ta là ai

Nếu bạn cần thuê luật sư để giải quyết trường hợp của bạn hoặc muốn hỏi luật sư về trường hợp tiềm năng, dịch vụ giới thiệu luật sư của Legal Grind® có thể giúp bạn liên lạc với một luật sư có thể giải quyết vấn đề của bạn.

Tư vấn ban đầu chỉ với 45 đô la cho 20 phút ($ 35 cho người cao niên trên 65 tuổi và sinh viên).

Bạn sẽ được giới thiệu đến một luật sư không cung cấp các dịch vụ miễn phí. Bạn và luật sư sẽ thương lượng giá cho khoản phí của họ.

Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ giới thiệu luật sư được chứng nhận
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích