OLA RAZA, Inc.

Địa chỉ nhà

1420 19th St
Suite C
Bakersfield, CA 93301
Hoa Kỳ

(661) 324 - 1667
Các khu vực phục vụ
Hạt Fresno
Quận Tulare
Quận Kern
Quận Kings
Chúng ta là ai
OLA RAZA, Inc. là một trung tâm giáo dục phi lợi nhuận ở cơ sở cung cấp dịch vụ nhập cư và nhập cư cho những người nhập cư mới, những người có thu nhập thấp và sinh viên mới. Tổ chức của chúng tôi là một nhà lãnh đạo từ năm 1978 tại California. Chúng tôi đã giúp hàng chục ngàn gia đình tự thiết lập mình thông qua quá trình nhập cư.
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích