Nhà của chị em tôi

Địa chỉ nhà

3053 Freeport Blvd
No. 120
Sacramento, CA 95818
Hoa Kỳ

(916) 428-3271
Các khu vực phục vụ
Hạt Sacramento
Quận Yolo
Hạt Placer
Huyện San Joaquin
Chúng ta là ai
Nhà chị em tôi là một tổ chức phi lợi nhuận đáp ứng nhu cầu của phụ nữ và trẻ em châu Á và người dân đảo Thái Bình Dương và các phụ nữ và trẻ em bị phụ cấp khác và trẻ em bị ảnh hưởng bởi bạo lực gia đình, xâm hại tình dục và buôn người bằng cách cung cấp nơi an toàn phù hợp về văn hoá và đáp ứng bổ sung cho đào tạo nghề và các dịch vụ cộng đồng.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
CZH
Chinese / 中文
Fārsi / فارسی
Hindi / हिन्दी
Hmong / lus Hmoob
Japanese / 日本語
Korean / 한국어
Punjabi / ਪੰਜਾਬੀ
Spanish / Español
Tagalog / Pilipino
Urdu / اردو
Vietnamese / Tiếng Việt
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích